team

Meet The Team

Management

Sanjeet Acharya

Sanjeet Acharya

Founder & CEO

Pradeep Adhikari

Pradeep Adhikari

General Manager

Bibek Thapaliya

Bibek Thapaliya

Lead Content

Ashma Gautam

Ashma Gautam

HR Administrator

Manisha Magar

Manisha Magar

Receptionist

Information Technology

Akash Shakya

Akash Shakya

Lead Developer

Basu Dev Bomjon

Basu Dev Bomjon

.NET Developer

Ishwari Rauniyar

Ishwari Rauniyar

MERN Developer

Ushakiran Pudasaini

Ushakiran Pudasaini

Web Designer

Sandeep Paudel

Sandeep Paudel

Flutter Developer

Tshering Wangel Sherpa

Tshering Wangel Sherpa

MERN Developer Trainee

Sudhanshu Joshi

Sudhanshu Joshi

.Net Developer Intern

Prajwol Lama

Prajwol Lama

Flutter Intern

Multimedia

Rahul R. Tuladhar

Rahul R. Tuladhar

Project manager

Manisha Bohora

Manisha Bohora

VFX Creator

Meiron Rajbhandari

Meiron Rajbhandari

Lead Creative Content Creator

Bhupen Rajbanshi

Bhupen Rajbanshi

Assistant Project Manager

Diwas Bista

Diwas Bista

Content Creator

Sunil Bhandari

Sunil Bhandari

Content Creator

Content Writer

Biplav Shrestha

Biplav Shrestha

Creative Media Manager

Sachin Gyawali

Sachin Gyawali

SEO

Awash Adhikari

Awash Adhikari

SEO

Swikar Thapa

Swikar Thapa

Content Creator

Office Helper

Sagar Chaudhary

Sagar Chaudhary

Office Helper

Nilam Chaudhary

Nilam Chaudhary

Office Helper